Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Tocyn anrheg

Disgrifiad

Siopa i rywun arall ond ddim yn siŵr beth i'w roi iddyn nhw? Rhowch yr anrheg o ddewis iddyn nhw gyda thaleb anrheg Siop y Pethe, y gellir ei hadbrynu yma ar ein gwefan neu yn y siop ei hun.

Cyflwynir y Talebau Anrheg drwy e-bost ac maent yn cynnwys cyfarwyddiadau i'w hadbrynu yma ar y wefan neu wrth y til yn y siop. Nid oes gan ein talebau unrhyw ffioedd prosesu ychwanegol.

£5.00
Uchafswm maint sydd ar gael.