Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Gorffennol Llwyd a Dyfodol Duach/A Grey past and a Blacker Future

Disgrifiad

Ganwyd Elias Jones ym mhentref Pontrhydygroes yn Sir Aberteifi ym 1881 a dechreuodd fywyd fel glöwr arweiniol yn 13 oed. Pan gwympodd pris plwm, teithiodd i Forgannwg i ddod o hyd i waith yn y pyllau glo yn dychwelyd adref adeg y cynhaeaf neu wyna . Ar gael gan Megan Waring; e-bost: Meg@t-waring.demon.co.uk

Elias Jones was born in the Cardiganshire village of Pontrhydygroes in XNUMX and started life as a lead miner at the age of XNUMX. When the price of lead fell, he travelled to Glamorgan to find work in the coal mines returning home at harvest or lambing time. Available from Megan Waring; email: Meg@t-waring.demon.co.uk

£9.50
Uchafswm maint sydd ar gael.