Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Pecyn Dewis Cardiau Cyfarch

Disgrifiad

Detholiad o gardiau cyfarch generig. Mae bob amser yn ddefnyddiol cael pecyn gartref.

Bydd pecynnau'n cynnwys:

  • Cardiau Pen-blwydd
  • Cardiau Diolch
  • Cardiau Derbyn
  • Cardiau Cydymdeimlad
  • Cardiau Pob Lwc
  • Cardiau Swyddi Newydd
  • Cardiau Ymddeol

Os hoffech i'ch archeb gynnwys unrhyw gardiau penodol, cysylltwch â ni. Dim ond yn y pecynnau £ 25 + y bydd pob math o gardiau yn cael eu cynnwys.

Noder: bydd gwerth y pecyn werth 10% yn fwy na'r pris prynu.
Efallai nad cardiau o reidrwydd yw'r rhai yn y llun. 

£15.00
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol