Wedi Gwerthu Allan
Help gyda Gwaith Cartref: Adio a Thynnu - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Help gyda Gwaith Cartref: Adio a Thynnu - Siop y Pethe

Helpwch Gw Gw Cartref Cartref: Adio a Thynnu

£3.99
Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ac i atgyfnerthu dealltwriaeth o sgiliau Rhifedd sylfaenol, yn enwedig Ychwanegu a Thynnu ar gyfer plant ysgol gynradd. Cynhwysir sticeri i helpu'r plentyn gyda sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destunau Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant.

Llyfr i, plant a gwaith ysgol, yn hyderus ac yn ymrwymedig i sgiliau sylfaenol. Mae hyn yn helpu i blannu.
  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75