Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Helpwch Gw Gw Cartref Cartref: Adio a Thynnu

Disgrifiad
Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ac i atgyfnerthu dealltwriaeth o sgiliau Rhifedd sylfaenol, yn enwedig Ychwanegu a Thynnu ar gyfer plant ysgol gynradd. Cynhwysir sticeri i helpu'r plentyn gyda sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destunau Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant.

Llyfr i, plant a gwaith ysgol, yn hyderus ac yn ymrwymedig i sgiliau sylfaenol. Mae hyn yn helpu i blannu.
£3.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol