Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Help Is-Gwaith Cartref: Mategol Pen

Disgrifiad
Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ac i atgyfnerthu dealltwriaeth o sgiliau Rhifedd sylfaenol, yn enwedig Mathemateg Meddwl ar gyfer plant ysgol gynradd. Mae sticeri wedi'u cynnwys i helpu'r plentyn gyda sgiliau cydnabod a deall, ac mae'r is-destunau Saesneg yn galluogi rhieni nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg i helpu eu plant.

Llyfr i solas plant arall'u gwahanu, i fagu uthu'r ac i solasnerthu eu nod o oedu Rhifedd, yn oed tystiolaeth Mat oed Pen ar oed plant cynradd. Cynegolir sticeri cyd gludo inni helpu'r amgylchedd i feithrin solasu'r mae a deall, ac mae is-reachdaeth yn ogystal â di-Gymraeg i oed eu plant.
£3.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol