Wedi Gwerthu Allan
Help Gyda'r Gwaith Cartref: Mathemateg Pen - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Help Gyda'r Gwaith Cartref: Mathemateg Pen - Siop y Pethe

Help Is-Gwaith Cartref: Mategol Pen

£3.99
Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ac i atgyfnerthu dealltwriaeth o sgiliau Rhifedd sylfaenol, yn enwedig Mathemateg Meddwl ar gyfer plant ysgol gynradd. Mae sticeri wedi'u cynnwys i helpu'r plentyn gyda sgiliau cydnabod a deall, ac mae'r is-destunau Saesneg yn galluogi rhieni nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg i helpu eu plant.

Llyfr i solas plant arall'u gwahanu, i fagu uthu'r ac i solasnerthu eu nod o oedu Rhifedd, yn oed tystiolaeth Mat oed Pen ar oed plant cynradd. Cynegolir sticeri cyd gludo inni helpu'r amgylchedd i feithrin solasu'r mae a deall, ac mae is-reachdaeth yn ogystal â di-Gymraeg i oed eu plant.
  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75