Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Gweld Llais a Chlywed Llun

Disgrifiad

ISBN: 9781903314838 Dyddiad Cyhoeddi Medi 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Pantycelyn, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 210x145 mm, 144 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Cyfrol yn seiliedig ar Ddarlith 2004 Davies, gan weinidog crefydd sydd wedi ymddiddori mewn drama ers ei ddyddiau coleg. Trafodir dramâu ers dechrau'r ffurf ar gelf yng Ngwlad Groeg gynnar, hyd heddiw. Rhoddir sylw arbennig i ddrama Gymraeg, a gwneir ymdrech i ddangos gwerth ac arwyddocâd dramâu wrth ddeall bywyd a ffydd.

A volume based on the 2004 Davies Lecture, by a minister of religion who has taken an interest in drama since his college days. Plays are discussed since the beginnings of the art form in early Greece, until to present day. Special attention is paid to Welsh-language drama, and an attempt is made to show the value and significance of plays in understanding life and faith.
£6.95
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol