Wedi Gwerthu Allan
Gwenan Gibbard - Cerdd Dannau - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Gwenan Gibbard - Cerdd Dannau - Siop y Pethe

Gwenan Gibbard - Cerdd Dannau

£12.98
 • Rhifnod: Sain SCD2702
 • Label: Sain
 • Genre: Cerdd Dant
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2013

Fel yn hanes sawl Cymro a Chymraes arall, mae cerdd dant wedi bod yn rhan o fy mywyd i ers dyddiau fy mhlentyndod. Bûm yn ffodus iawn i gael sylfaen a chefnogaeth amrhisiadwy yn y maes gan ddwy o brif gynheiliaid y traddodiad, sef Nan Elis ac Alwena Roberts. Bellach, teimlaf fod y grefft yn rhan annatod ohonof rywsut, a phe byddwn rhyw dro ymhell oddi cartref mewn gwlad bell, o bob dim, sain cerdd dant, yn sicr, fyddai’n codi’r hiraeth mwyaf arna’i!
Cefais fwynhad mawr yn pori yn ddiweddar drwy hen lyfrau megis Hanes a Henafiaeth Canu Gyda’r Tannau (Idris Fychan, XNUMX), Y Tant Aur (Dafydd Roberts, Telynor Mawddwy, XNUMX ac XNUMX), ac ysgrifau rhai o hoelion wyth y byd cerdd dant yn hanner cyntaf yr XNUMXfed ganrif, rhai fel Dewi Mai o Feirion a J E Jones, Maentwrog. Yr hyn sy’n dod i’r amlwg dro ar ôl tro yw fod cerdd dant yn draddodiad byw sy’n newid o ran arddull a chynnwys cerddorol a geiriol o un degawd i’r llall. Rhoddais gynnig ar geisio adlewyrchu ychydig o’r presennol a’r gorffennol yn y casgliad hwn, gan fwynhau’n arw cael mynd yn ôl at rai o’r hen alawon telyn traddodiadol, at arddull fwy gwerinol y gorffennol ac at rai o’r hen fesurau oedd yn boblogaidd iawn ar un cyfnod – mesurau fel calon drom a’r tri thrawiad. Yn ogystal mae yma ddarnau ar fesurau sy’n dal i gael eu harfer yn gyffredin heddiw, fel y cywydd a’r englyn a darnau hefyd ar groes acen. Ar y llaw arall, mentrais gynnwys darnau sy’n fwy arbrofol, yn cymryd rhyddid o ran strwythr a ffurf, a hefyd un neu ddwy o ganeuon sy’n seiliedig ar gerdd dant ond sydd wedi crwydro rhyw fymryn i dir gwahanol. Ar bob achlysur ceisiais sicrhau fy mod yn dangos parch i’r geiriau uwchlaw popeth arall. Mae pob un o’r darnau, ac eithrio Noson Aflawen, A Glywi Di?, Mae’r Ddaear yn Glasu a Dau a Dwy, wedi eu perfformio yn hunan-gyfeiliant. Diolch am wrando, a hir oes i gerdd dant! Gwenan Gibbard, XNUMX
,
,
,
,
,

 

Rhestr y Traciau

 1.   Nei Di Ganu 'Nghân?
 2.   Noson Aflawen - Gyda / Gyda Cerys Matthews
 3.   Pen Draw Llŷn
 4.   Calon Drom
 5.   A Glywi Di?
 6.   Nid yw Cariad yn Ddall
 7.   Glan Môr Heli
 8.   Rowndio'r Horn - Gyda / Gyda Meinir Gwilym
 9.   Y Ddaear yn Glasu
 10.   Bro
 11.   Traeth Lafan / Adlais Nia / Pen Rhaw
 12.   Arglwydd Iesu, Dysg im Gerdded
 13.   Dau a Dwy
 14.   Rhwng Pen y Cei a Phen yr Allt
 • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75