Gwenan Gibbard - Sidan Glas - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Gwenan Gibbard - Sidan Glas - Siop y Pethe

Gwenan Gibbard - Sidan Glas

£9.99
  • Rhifnod: Sain SCD2581
  • Label: Sain
  • Genre: Gwlad
  • Fformat: Albwm
  • Dyddiad Rhyddhau: 2009

Ail gasgliad disglair y delynores, y gantores a’r gyfansoddwraig o Benrhyn Llyn.

Gyda chyhoeddi “Y Gwenith Gwynnaf” (SAIN SCD 2006) yn XNUMX, gwelwyd fod talent newydd o bwys yn ffurfafen y byd gwerin Cymraeg, ac mae hen ddisgwyl wedi bod am yr ail albym hon gan Gwenan Gibbard. Mae’r casgliad hwn yn dangos ei doniau fel telynores, fel cantores, fel trefnydd ac hefyd fel cyfansoddwraig yn ei hawl ei hun, a’r doniau hynny’n cael eu sylweddoli i’r eithaf.Mae ‘Sidan Glas’ yn gasgliad blaengar o drefniannau newydd a chyffrous o’n caneuon a’n halawon gwerin Cymreig, gyda’r chwarae a’r canu wedi ei wreiddio’n ddwfn yng nghalon y traddodiad ac eto’n ffres a chyfoes. Yn gyfuniad perffaith o fywiogrwydd yr alawon dawns traddodiadol a’r hen benillion telyn a hiraeth a theimlad y caneuon gwerin, dyma albym sy’n arddangos amrywiaeth a chyfoeth y traddodiad gwerin Cymreig ar ei orau. Fe glywir sawl cân ac alaw anghyfarwydd – caneuon a fu’n boblogaidd sawl blwyddyn yn ôl ac alawon heb eu cyhoeddi o blith nifer o lawysgrifau y Llyfrgell Genedlaethol – y cyfan yn derbyn ymdriniaeth a threfniannau llawn gwreiddioldeb a newydd-deb gydag elfennau crosacennog a harmonïau atyniadol. Mae yma ganeuon ac alawon wedi eu cyfansoddi o’r newydd hefyd, yn ychwanegiad gwerthfawr i’r repertoire traddodiadol. Yn ymuno â Gwenan mae criw o gerddorion cydnabyddedig, amryddawn – y gitarydd Maartin Allcock (Jethro Tull, Fairport Convention, Bad Sheperds), y ffidlwr Stephen Rees (Crasdant), y ffliwtydd Dafydd Roberts (Ar Log), y ffidlwraig Angharad Jenkins (Calan), a Dewi Ellis Jones a’r cerddor Indiaidd Kuljit Bhamra (Bombay Dreams) ar yr offer taro. Y canlyniad yw cyfanwaith amryliw a chyfoethog sydd eto’n cadw’n driw i ysbryd ac anian y traddodiad gwerin Cymreig gan sicrhau lle blaenllaw i’r delyn a’r llais. Cryfder Gwenan fel artist yw ei bod wedi ei thrwytho ymhob agwedd o’r traddodiad Cymreig. Mae’n gyfarwydd â hanes a chefndir y caneuon a’r alawon, wedi gwneud llawer o’r ymchwil ei hun, ac yn rhan o’r traddodiad byw heddiw – yn perfformio mewn cyngherddau a gwyliau o bob math, yma yng Nghymru a thu hwnt, yn cynnwys Gwyl Delynau Caeredin, Gwyl Delynau Caernarfon, Celtic Colours (Nova Scotia, Canada), Gwyl Gymreig Gogledd America, Gwyl Ryng-Geltaidd Lorient, Cyngres Delynau’r Byd (Dulyn) a Celtic Connections (Glasgow). Mae’n cyfeilio mewn Eisteddfodau mawr a mân, yn rhan annatod o ddatblygiad cyffrous y Glerorfa (y gerddorfa werin newydd), ac yn gyfarwydd â phob cangen o’n traddodiad gwerin, gan gynnwys cerdd dant. Ar ‘Sidan Glas’ llwydda i weu yr holl agweddau hyn yn un tapestri lliwgar sy’n apelio at y pen a’r galon.. Dychwelodd y Cadillacs i chwarae ar y record hir nesaf, “Lapis Lazuli”. Tynnwyd y darlun clawr trawiadol mewn stiwdio ffotograffaidd yn Helsinki, tra ‘roedd Meic yno yn ymweld â ffrind iddo o’r enw Glyn Banks. Y flwyddyn ganlynol, recordiwyd dwy gân yn stiwdio Fflach yn Aberteifi, ar gyfer EP wedi ei rhannu gyda Ail Symudiad. Ym XNUMX, comisiynwyd rhaglen ddogfen awr o hyd gan SXNUMXC. ‘Roedd “Y Brawd Houdini” i ddilyn Meic a’i fand newydd tra’n teithio ac yn recordio ar gyfer albwm newydd. Casglwyd nifer o gerddorion sesiwn o Lundain o’r radd uchaf at ei gilydd, gan gynnwys Brian Godding, ffrind agos i Meic, gynt o’r band Blossom Toes. Yn anffodus, ac er fawr siomedigaeth i Meic, ‘roedd yr albwm gorffenedig, “Gwin a Mŵg a Merched Drwg”, i’w rhyddhau ar ffurf caset yn unig.,

  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75