Gwenllian Llŷr - O Wyll i Wawr (Dusk i Dawn)

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2766
 • Label: Sain
 • Genre: Offerynnol
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2017

Mae’r delynores Gymreig Gwenllian Llŷr yn prysur ennill cydnabyddiaeth ryngwladol am ei pherfformiadau carismatig ac egnïol. Yng Ngorffennaf 2013, enillodd Gwenllian wobr yng Nghystadleuaeth Ryngwladol UDA yn Bloomington, gan gael ei chanmol am ei dawn gerddorol a’i gallu i gysylltu â chynulleidfaoedd. Mae hi hefyd wedi ennill nifer o wobrau yn fwy lleol, gan gynnwys y Wobr Gyntaf yng Nghystadleuaeth Telyn Camac y Deyrnas Unedig yn XNUMX, Ysgoloriaeth Nansi Richards a’r Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg XNUMX. UDA Cystadleuaeth Delyn Ryngwladol yn Bloomington lle cafodd glod uchel am ei cherddoriaeth a'i gallu i gysylltu â chynulleidfaoedd. Mae hefyd wedi ennill nifer o wobrau'n fwy lleol, gan gynnwys Gwobr Gyntaf Cystadleuaeth Telynau Camac y DU yn 2010, Ysgoloriaeth Nansi Richards a'r Rhuban Glas yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghymru yn 2012.

Mae gyrfa Gwenllian wedi ei harwain ar draws y byd i berfformio mewn lleoliadau mawreddog gydag artistiaid adnabyddus, megis Rebecca Evans, Imogen Cooper, Al Jarreau, Matthew Rees a Bryn Terfel. Mae hi’n perfformio’n aml fel unawdydd gyda cherddorfeydd, gan ei galluogi i rannu gwledd o gerddoriaeth telyn gyda mwy o gynulleidfaoedd. Bu Gwenllian yn perfformio fel unawdydd gwadd gyda Côrdydd ar lwyfan Zankel Hall yn Carnegie Hall, a mwynhad mawr oedd cael perfformio cerddoriaeth Gymreig ar lwyfan mor adnabyddus. Bu hi hefyd yn ddiweddar yn perfformio Concerto tanllyd a rhythmig Ginastera gyda Sinffonia Milton Keynes, y Concerto cain a phoblogaidd i ffliwt a thelyn gan Mozart gyda Shirley Barningham a Cherddorfa Siambr Hallgate, yn ogystal â’r Danses lliwgar a chyferbyniol gyda Cherddorfa St John’s.

Cafodd Gwenllian y pleser o astudio gydag athrawon gwych mewn rhai o’r colegau gorau yn y byd, gan ennill graddau o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ysgol Juilliard ac yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. Yn ogystal â nifer o ysgoloriaethau a chefnogaeth ariannol, enillodd Gwenllian nifer o anrhydeddau eraill yn ystod ei hastudiaethau, gan gynnwys Gwobr William Schuman am gyflawniad ac arweinyddiaeth ragorol yng ngherddoriaeth gan Ysgol Juilliard. Cymerodd hi fantais lawn o’r cyfle i weithio gyda nifer o artistiaid gwahanol yn ystod ei hastudiaethau, gan ddatblygu ei dealltwriaeth a’i hoffter o gerddoriaeth siambr ac i ymestyn y repertoire telyn. Fel eiriolwr cerddoriaeth gyfoes, mae Gwenllian wedi gweithio gyda nifer o gyfansoddwyr dros y ddegawd ddiwethaf, gan helpu cerddorion a chynulleidfaoedd i ddeall hyblygrwydd y delyn, gan ddiweddu mewn nifer o berfformiadau cyntaf y byd. Yn ystod ei blwyddyn olaf yn Ysgol Juilliard, bu Gwenllian yn gweithio gyda’r gyfansoddwraig Sayo Kosugi a’r dawnsiwr a’r coreograffydd Eve Jacobs ar Nebula, Blooming ar gyfer telyn a dawns. Bu hi hefyd yn gweithio ar gerddoriaeth siambr gyda disgyblion cyfansoddi Prifysgol Caerdydd, yn gyntaf gyda’r ffliwtydd Lisa Nelsen ar y prosiect Music is Fragile?, gan ddiweddu gyda pherfformiad byd cyntaf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ymysg y gwaith celf wnaeth ysbrydoli’r cyfansoddiadau, ac yna gyda’r soprano Sarah Dacey yn y prosiect Coma Notes, gyda pherfformiad byd cyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd gyda’r bardd, James Nash.

Mae byd cerddorol Gwenllian yn ymestyn ymhellach na’r llwyfan, fel athrawes ac fel cyfansoddwr. Yn ogystal â’i gyrfa berfformio brysur, mae Gwenllian yn addysgu’n breifat, ar gyrsiau cerddoriaeth, ac yng Nghanolfan Gerddoriaeth Sadyrnau yn Latymer ac yng Ngholeg y Brenin yn Llundain. Mae hi hefyd yn gweithio i’r elusen Live Music Now, gafodd ei sefydlu gan Yehudi Menuhin, sy’n helpu ystod eang o bobl sydd heb fynediad i gerddoriaeth byw. Am fwy o wybodaeth am berfformiadau a phrosiectau diweddar, ymwelwch â’i gwefan: www.GwenllianLlyr.com ,

Rhestr y Traciau

 1. Ballade Fantastique
 2. Rêverie
 3. An Evening in the Village
 4. Strawberry Moon
 5. Around the Clock Suite: Ten Past Two
 6. Around the Clock Suite: Beige Nocturne
 7. Around the Clock Suite: Harpicide at Midnight
 8. Around the Clock Suite: The Morning After
 9. Flying With the Birds
 10. The Lark
 11. Au Matin
 12. Ballade: Opus 28
£ 12.98
Uchafswm maint sydd ar gael.