Gwibdaith Hen Frân - Yn Ôl ar y Ffordd

Disgrifiad
 • Rhifnod: Rasal CD
 • Label: Rasal
 • Genre: Gwerin
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2013

GHFBydd Cymry penbaladr yn llawenhau dros yr haf wrth i bedwerydd albwm y grŵp gyrraedd y siopau – mae ‘Yn ôl ar y ffordd’ yn gasgliad llawn hiwmor, direidi a gwallgofrwydd sy’n adrodd hynt a helynt cymeriadau unigryw cefn gwlad Cymru a straeon personol, emosiynol a doniol y pum aelod sy’n creu Gwibdaith Hen Frân.

Yn ddiweddar mae yna fynd a dod wedi digwydd yn aelodaeth y band – Paul Thomas a Robi Buckley wedi mynd a thri newydd, Ieuan Williamson, Gary Richardson a Justin Davies wedi dod i lenwi’r bwlch a dyma un o’r rhesymau tu cefn i’r albwm newydd yma fel yr esbonia Phil.

“Oedden ni’n awyddus i wneud albwm newydd i gadw’r apêl i fynd fel petai gan gadw’n driw i’n steil unigryw ni”. Ac mae Yn ôl ar y Ffordd yn barhad o steil yr albyms cynt gyda digonedd o’r hyn mae Gwibdaith yn ei wneud orau sef creu llinellau bachog, cofiadwy fel ‘meicrowêf mae’n amser rêf’, canu dychan tafod-yn-boch am Dalcen Hefin Pritchard a hanes doniol Balŵ y cymeriad hoffus o’r Jungle Book a’r teimlad braf o fradu amser yn Wastio Awr. Ac wrth gwrs hyn oll i gyfeiliant sain adnabyddus y grŵp, sy’n llwyddo i greu cyfuniad rhyfeddol o gerddoriaeth werinol, indi, roc gwerin, gwlad a ‘bluegrass’. Mae’r band wedi gwahodd cyfraniadau gan offerynwyr gwadd ar ambell i drac. Ceir cyfraniad ar y ffidil gan Jenn Williams ac Edwin Humphreys – aka Yr Arglwydd Snedly – ar y sacsoffon, corn, clarinét a’r tiwba ac mae Edwin wedi bod yn ffrind da i’r band gan iddo gyfrannu ate Edwin yn ffrind dros y blynyddoedd gan ei fod wedi cyfrannu ar bob un o’r albyms erbyn hyn.
Mae'r band wedi gwahodd gwesteion cerddorol i ychwanegu at eu doniau eu hunain - Jenn Williams ar y ffidil, ac Edwin Humphreys ar sacs, corn, clarinet a thiwba.

Ond er bod Yn ôl ar y Ffordd yn glynu yn reit glos at steil yr albyms cynt mae aelodaeth newydd y band wedi dod a naws ychydig bach yn wahanol i sŵn a’r steil ac am y tro cyntaf ceir cân Saesneg gan Gary ar yr albwm sef Mrs Wu sy’n deyrnged i George Formby a George Harrison. Fel yr eglura Phil eto “mae yna amrywiaeth eang ar yr albwm, ac mi ydan ni wedi trio cadw at ein gwreiddiau o ran recordio yn steil ein halbwm cyntaf Cedors Hen Wrach ond mae yna ganghennau newydd wedi tyfu ar y goeden a datblygiad amlwg i’w glywed fel grŵp’, esboniai Phil.

Tair blynedd ers rhyddau yr albwm ddiwethaf ‘Llechan Wlyb’ mae’n braf cael cyhoeddi fod Gwibdaith yn bendant Nôl ar y Ffordd ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at deithio a gigio Cymru yn ystod y misoedd nesaf a chyflwyno’r caneuon newydd fydd yn sicr yn dod a gwên i wynebu pawb

Rhestr y Traciau

 1. Yn ôl ar y Ffordd
 2. Byd yn dy Law
 3. Yr Un Lle
 4. Neid i Fewn
 5. Balŵ
 6. Wastio Awr
 7. Mrs Wu
 8. Ar y Wagan
 9. Talcen Hefin Pritchard
 10. Cariad, Gonestrwydd a Pharch
 11. Haul, Haul, Haul
 12. Cae Tatws
 13. Wil yn ei Wely
 14. Meicrowêf
£ 4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.