Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Gwyliau Gwirion Fferm Cwm Cawdel

Disgrifiad

ISBN: 9781845277369 (1845277368)
Dyddiad cyhoeddi 02 Hydref 2020
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Lleucu Gwenllian
Fformat: Clawr Meddal, 190x135mm, 52 tudalen
Iaith: Cymraeg

Dydy Ffion y ffermwraig ddim yn gallu mynd ar ei gwyliau, oni bai ei bod hi'n mynd â'r holl wartheg gyda hi. Does dim amdani felly ond gwyliau gwirion i bawb!

Ffion the farmer is unable to go on holiday, unless she takes all her cows with her. The result is a hilarious holiday for all!

£6.00
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol