Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Hafod Haul

Disgrifiad
Dewch am dro i Hafod Haul i gyfarfod Jaff y Ci a’i ffrindiau. Mae Jaff y Ci yn ffrind i bawb ar Hafod Haul ac yn ffrind arbennig i wraig y fferm Heti. Pan mae Heti yn brysur neu yn gorfod gadael y fferm, Jaff sy’n gyfrifol am bawb a phopeth, hyd yn oed pan mae’r anifeiliaid yn camymddwyn ac mae hynny’n digwydd yn gyson iawn!
£4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol