Hanes Atgas: Y Celtiaid Cynhennus a'r Rhufeiniaid Rhyfygus

Disgrifiad

ISBN: 9781848517660

Dyddiad Cyhoeddi Awst 2014
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul

Darluniwyd gan Graham Howells

Addas ar gyfer oedran 9-11 + neu Gyfnod Allweddol 2 / 3

Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 140 tudalennau

Iaith: Cymraeg

Diddanu gwybodaeth a ffeithiau am y Celtiaid a'r Rhufeiniaid, wedi'u cyflwyno mewn arddull glyfar a bywiog gyda chymorth darluniau du-a-gwyn. Y chweched teitl mewn cyfres sy'n canolbwyntio ar bersbectif Cymru wrth ddehongli hanes, ac yn delio ag amrywiol agweddau ar fywyd - gwleidyddol, cymdeithasol, crefyddol, milwrol a diwylliannol.

Ceir difyr a fact di-ri am y Celtiaid a'r Rhufeiniaid wedi eu dehongli. Dyma chwerthin y tro hwn sy'n canolbwyntio ar y perspectif Cymreig wrth sôn am bob agwedd ar fywyd.

£ 5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.