Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Hanes Ein Byd ar y Map

Disgrifiad

ISBN: 9781849674485

Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2020
Cyhoeddwr: Rily, Caerffili

Darluniwyd gan Grace Easton a Jessica Smith

Addaswyd / Cyfieithwyd gan Siân Lewis.

Fformat: Clawr Caled, 315x253 mm, 80 tudalennau

Cofiant cynhwysfawr ac arloesol am fywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r ysgolhaig T. Gwynn Jones (1871-1949).

A pioneering and comprehensive biography of the life and work of poet, writer and scholar T. Gwynn Jones (1871-1949).

Canllaw ffres i'n byd ar gyfer plant 9-12 oed, gan ei fod yn gyfuniad addysgiadol o ddaearyddiaeth, hanes a gwleidyddiaeth a gyflwynir trwy ddwsin o fapiau lliwgar. Addasiad Cymraeg gan Siân Lewis.

Canllawnich i'n byd ar amgylchedd planhigyn 9-12 oed, sef plethiad gwybodaeth arall o fe allanachta yn ôl hanes, hanes a gwaeth a thair trwy ddwsin o fapa lliw. Addasiad Cymraeg Siân Lewis.

£ 14.99
Uchafswm maint sydd ar gael.