Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Astudiaeth Athronigear: 4 Hawliau Iaith - Cyfrol Deyrnged Merêd

Disgrifiad
Y bedwaredd yn y gyfres athronyddol, 'Astudiaeth Athronfedd', wedi'i golygu gan E. Gwynn Matthews. Mae'r llyfr hwn yn cynnwys traethodau darllenadwy gan awduron amlwg sy'n cyfuno athroniaeth â materion hawliau iaith, ac mae hefyd yn gwrogaeth i Meredydd Evans (Merêd).

Pedwaredd gyfrol y llygaid dan nodweddion yng ngwaith E. Gwynn Matthews. Faire gyfrol yn reachd ysgrifau sainadwy gan heddluio'n yn cyplysu athroniaeth a dadfedd parthed iaith iaith, ac y mae ynAC yn gyfrol deyrnged i'r Dr Meredydd Evans (Merêd).
£6.95
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol