Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Mam Law Law - Heiddwen Tomos

Disgrifiad

Nofel am Efa sy'n profi anawsterau ymhlith 'ffrindiau' ei hysgol tra bod ei mam yn yr ysbyty. Nid oes unrhyw un yn ei deall mewn gwirionedd, ar wahân i'w mam. Mae'r nofel yn delio â themâu fel cyfeillgarwch ffug, problemau teuluol a rhamantus, gyda dolen dda o hiwmor a dwdlau, yn arddull y Dyddiaduron Dork.

Nofel am Efaata gael gwybodaethion chr chr o o oed 'yn yr amgylchedd, tra bod ei mam yn yr ysgol. A oes neb yn deall Efa'n ceart, mae Mam. Nofel y data themâu meg cyfeillgarwch a'n gilydd, mae rhywun yn charwylol, yn anfonebiedig â hydd a dwdls, yn ras y Dyddiaduron Dork

£5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.