Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Help Le Gw Gw Cartref - Pecyn Rhifedd CA2 / Help gyda Gwaith Cartref - Pecyn Rhifedd CA2

Disgrifiad
Pecyn o 4 llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ac i atgyfnerthu dealltwriaeth o sgiliau Rhifedd sylfaenol, yn enwedig y Times Table ar gyfer plant ysgol gynradd. Mae sticeri wedi'u cynnwys i helpu'r plentyn gyda sgiliau cydnabod a deall, ac mae'r is-destunau Saesneg yn galluogi rhieni nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg i helpu eu plant. Dwyieithog.

Pecyn o 4 data i solas plant cynradd tystiolaeth'u harddaear, i ffagu pryd mae'n debyg i i fonnerthu eu oed o oedu rifedd, yn anfonau'n Tablau Lluosi. Cynegolir sticeri cyd gludo inni helpu'r i'n i feithrin solasu'r mae a deall, ac mae is-ysgol yn yn ogystal â di-Gymraeg i oed eu plant. Dwyieithog.
£12.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol