Help gyda Gwaith Cartref: Tablau Lluosi - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Help gyda Gwaith Cartref: Tablau Lluosi - Siop y Pethe

Help Ca Gw Gwaith Cartref: Tablau Lluosi

£3.99

ISBN:  9781908574527(1908574526)
Dyddiad Cyhoeddi: 22 Hydref 2012
Cyhoeddwr: Atebol
Addasiad / Cyfieithwyd gan Glyn a Gill Saunders Jones, Megan Lewis
Fformat: Clawr Meddal, 280x210mm, 32 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Rhifedd, yn arbennig elfennau Tablau Lluosi ar gyfer plant cynradd. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant.

A book to support children with their school work, to build confidence and to reinforce understanding of basic Numeracy skills, in particular the Times Table for primary schoolchildren. Stickers are included to help the child with recognition and comprehension skills, and the English sub-texts enables non-Welsh speaking parents to help their children.

  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75