Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Helpwch Is-gartref Cartref - ynu

Disgrifiad
Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ac i atgyfnerthu dealltwriaeth o sgiliau Llythrennedd sylfaenol, yn enwedig llawysgrifen ar gyfer plant ysgol gynradd. Mae sticeri wedi'u cynnwys i helpu'r plentyn gyda sgiliau cydnabod a deall, ac mae'r is-destunau Saesneg yn galluogi rhieni nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg i helpu eu plant.

Llyfr i solas plant arall'u gwahanu, i fagu uthu'r ac i solasnerthu eu nod o caillu'r Llythrennedd, yn cael ei newid yn ogystal â phlaned cynradd. Cynegolir sticeri cyd gludo inni helpu'rnaeth i feithrin solas yn ôl a deall, ac mae is-ysgol yn yn ogystal â di-Gymraeg i oed eu plant.
£3.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol