Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Helpwch eich Pais / Helpwch Eich Plentyn: Adnabod Llythrennau / Dysgu Am Lythyrau

Disgrifiad
Cyfrol ddarluniadol addysgol o bosau a gweithgareddau difyr i gynorthwyo plant i ddeall, darllen a sillafu geiriau Cymraeg, gyda chyfieithiad Saesneg o'r testun at ddefnydd rhieni di-Gymraeg sy'n dymuno helpu eu plant i gwblhau'r ymarferion; blynyddoedd i blant 4-5. Argraffiad newydd; cyhoeddwyd gyntaf yn 2004.

Cyfrol addysgiadol i ddarllen, darllenwch y geiriau Cymraeg, a gawn eich helpu i blannu; i blant 4-5 oed. Adargraffiad; cyhoeddwyd yn yn 2004.
£4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol