Gwerthu allan
Helpwch eich Plentyn / Help Your Child: Adnabod Llythyrau / Learning About Letters - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo i mewn
Helpwch eich Plentyn / Help Your Child: Adnabod Llythyrau / Learning About Letters - Siop y Pethe

Helpwch eich Pais / Helpwch Eich Plentyn: Adnabod Llythrennau / Dysgu Am Lythyrau

£4.99
Cyfrol ddarluniadol addysgol o bosau a gweithgareddau difyr i gynorthwyo plant i ddeall, darllen a sillafu geiriau Cymraeg, gyda chyfieithiad Saesneg o'r testun at ddefnydd rhieni di-Gymraeg sy'n dymuno helpu eu plant i gwblhau'r ymarferion; blynyddoedd i blant 4-5. Argraffiad newydd; cyhoeddwyd gyntaf yn 2004.

Cyfrol addysgiadol i ddarllen, darllenwch y geiriau Cymraeg, a gawn eich helpu i blannu; i blant 4-5 oed. Adargraffiad; cyhoeddwyd yn yn 2004.
  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75