Hogia'r Wyddfa

Disgrifiad
  • Rhifnod: Sain SCD2569
  • Label: Sain
  • Genre: Gwrando'n Hawdd
  • Fformat: Albwm
  • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Ail gasgliad o ganeuon enwocaf Hogia’r Wyddfa, y triawd lleisiol nad oes pall ar eu poblogrwydd.

Mae’r cyfan wedi ei ddweud, ac mae’n wir bob gair! Ond gan fod cymaint o amser ers inni gael casgliad o ffefrynnau’r Hogia, gwyddom y bydd croeso gwresog i’r casgliad newydd hwn o’u caneuon gorau. Roedd y 1973au yn gyfnod hynod o gyffrous yn y byd recordio Cymraeg, a llawer o’r cyffro a’r creadigrwydd yn troi o gwmpas beudy Gwernafalau, Llandwrog, beudy a wedd-newidiwyd yn stiwdio. Yno y bu Arwel, Elwyn, Myrddin, Vivian a Dic yn gweu eu harmonïau o gwmpas rhai o eiriau enwocaf ein beirdd, ac yn cyflwyno inni record ar ôl record hir o ganeuon cofiadwy. Ychwanegwyd at y rhain “Rhaid inni Ddathlu” oddi ar yr albym o’r un enw a gyhoeddwyd yn 1979, gydag artistri Annette yn cymryd lle Richard Morris ar y piano. A dyma 2001 trac o’r oes aur i ddathlu’r ffaith fod yr hogia’n dal i ganu, ac yn dal i beri pleser i Gymry ac eraill led-led y byd. Fe’u cyhoeddir fel teyrnged i Richard Morris, a gyfrannodd gymaint i greu SAIN unigryw yr Hogia.

£ 5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.