Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Huw Jones Adlais

Disgrifiad
1 Dŵr
2 Y Ffoadur
3 Mathonwy
4 Digaloni taledig
5 Adfail
6 Daw dydd
7 Gwylliaid cochion Mawddwy
8 Sut fedrwch chi thra?
9 Dwi isio bod yn Sain
10 Gwas bach y croen pres
11 Ble'r aeth yr hal?
12 Na, Na!
£9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol