Huw Jones, Brân a Sidan - atSAIN y 70au - Cyfrol 1

Disgrifiad
  • Rhifnod: Sain SCD2676
  • Label: Sain
  • Genre: Compilation
  • Fformat: Albwm
  • Dyddiad Rhyddhau: 2012

Yr oedd yna recordiau Cymraeg cyn y 1970au wrth gwrs. Yn wir gosodwyd seiliau go gadarn yn y 3au a’r XNUMXau cyn dechreuadau y “canu pop” yn y XNUMXau, ond yn ystod y XNUMXau y gwelwyd y byd recordiau Cymraeg yn dod i’w lawn dwf, yn llawn gwreiddioldeb ac amrywiaeth disglair. Ac un o nodweddion amlycaf cerddoriaeth y XNUMXau oedd mai cerddoriaeth yr ifanc ydoedd yn anad dim arall, yn adlewyrchu asbri, dyheadau ac argyhoeddiad ieuenctid Cymru ar gyfnod cyffrous iawn yn ei hanes. Mae’r dair albym a gynhwysir yn y pecyn hwn yn adlewyrchu tair agwedd wahanol o ganeuon y cyfnod: Huw Jones yn cyfleu cyffro gwleidyddol y XNUMXau, Brân yn dangos sut y cartrefodd y diwylliant roc yn naturiol ddigon yn y Gymraeg, a Sidan yn cyfleu talent y genhedlaeth iau ar ei gorau.

CD 1 - Huw Jones - Adlais
01. Dŵr
02. Y Ffoadur
03. Mathonwy
04. Paid Digalonni
05. Adfail
06. Daw Dydd y Bydd Mawr y Rhai Bychain
07. Gwylliaid Cochion Mawddwy
08. Sut Fedrwch Chi Anghofio?
09. Dwisio Bod yn Sais
10. Gwas Bach y Peiriant Pres
11. Ble'r Aeth yr Haul?
12. Na, Na!

CD 2 - Brân - Ail-Ddechra
01. Y Ddôr Ddig
02. F'Annwyl Un
03. Y Gwylwyr
04. Wrth y Ffynnon
05. Ynys Gudd
06. Myfyrdod
07. Rhodiaf Hen Lwybrau
08. Mor Braf
09. Caledfwlch
10. Blodyn
11. Y Crëwr
12. Breuddwyd

CD 3 - Sidan - Teulu Yncl Sam
01. Helo
02. Y Rhwyd
03. Carol
04. Doli Glwt
05. Gwynt yr Haf
06. Ble'r Ei Di
07. Dwi Ddim yn Isio…
08. Dyn yr Eira
09. Talu â Deud
10. Gwyll
11. Di Enw
12. Ganaf Gân
13. Yr Haf
14. Ar Goll
15. Ffarwel

£ 12.98
Uchafswm maint sydd ar gael.