Hwyl efo Cled

Disgrifiad
  • Rhifnod: SAIN DVD 084

Hwn yw DVD cyntaf Cled yn y Gymraeg! Mae Cled a’i deulu wedi symud o’u cartref rhewllyd yn yr Arctig i ardal hollol wahanol, sef tref brysur a heulog iawn o’r enw Arthinog. Gan bwyll bach, a gyda chymorth ei ffrind a’i gymydog Morus, daw Cled i ddeall a darganfod y byd bendigedig o’i gwmpas.

Y Penodau:
Crawc
Lliwiau
Drewdod
Ailgylchu
Cuddio
Post
Arlunwyr
Tywod

Deunydd Ychwanegol:-
Cyfarfod y Cymeriadau
Gêm Cyfrif
Jisgo
Jisgo

Hyd: Tua 90 munud
Llun: 16:9

£ 4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol