Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Hwyl yr Hwiangerddi Newydd Myrddin ap Dafydd

Disgrifiad

ISBN: 9781845274054 Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addas ar gyfer oedran 7-9 + neu Gyfnod Allweddol 2 / 3 Fformat: Clawr Meddal, 297x210 mm, 36 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Deuddeg hwiangerdd newydd yn seiliedig ar ganeuon traddodiadol, gyda CD am ddim! Nod y llyfr yw anadlu bywyd newydd i hen ganeuon. Mae llawer o'r caneuon traddodiadol wedi dod yn rhan o fywydau plant, cyn iddyn nhw ddysgu siarad, ond wrth i'r plant dyfu, fodd bynnag, maen nhw'n mwynhau arbrofi, chwarae ac addasu'r rhythmau a'r alawon, a chreu penillion newydd.

Twelve new nursery rhymes based on traditional songs, with a free CD! The aim of the book is to breathe new life into old songs. Many of the traditional songs have become part of children's lives, before they have learnt to talk, but as the kids grow up, however, they enjoy experimenting, playing with and adapting the rythms and tunes, and creating new verses.
£14.95
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol