Hwyl yr Hwiangerddi
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo i mewn
Hwyl yr Hwiangerddi

Hwyl yr Hwiangerddi - Myrddin ap Dafydd

£14.95

Twelve new nursery rhymes based on traditional songs, with a free CD! The aim of the book is to breathe new life into old songs. Many of the traditional songs have become part of children's lives, before they have learnt to talk, but as the kids grow up, however, they enjoy experimenting, playing with and adapting the rythms and tunes, and creating new verses.

English Description: Deuddeg hwiangerdd newydd yn seiliedig ar ganeuon traddodiadol, gyda CD am ddim! Bwriad y gyfrol yw rhoi bywyd newydd i hen ganeuon. Mae llawer o'r caneuon traddodiadol wedi dod yn rhan o fywydau plant, cyn iddynt ddysgu siarad, ond wrth i'r plant dyfu i fyny, fodd bynnag, maent yn mwynhau arbrofi, chwarae gyda ac addasu'r rhythmau a'r alawon, a chreu penillion newydd.

ISBN: 9781845274054

Awdur/Author: Myrddin ap Dafydd

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Carreg Gwalch

Dyddiad Cyhoeddi/Cyhoeddi: 2012-06-13

Tudalennau: 36

Iaith/Iaith: CY

Argaeledd/Argaeledd: Ar gael

Cyfnod Allweddol: 2022-03-02

  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75