Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Rwyf Eric Ngalle

Disgrifiad
Mae'r adroddiad poenus hwn o onest ac yn aml yn greulon o gael eich trapio mewn isddiwylliant o dwyll a throsedd yn rhoi cipolwg prin y tu ôl i benawdau pryder byd-eang. Ysgrifennwyd gan Eric Ngalle sydd bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd.

Cofnod gonest a phoenus Eric Ngalle o Cameroon, a llygaidunai ddianc o'i famwlad, ond a laniodd yn mae'n a chanfod ei hun yn gaeth; Seachad brin brin y tu amser i'r penawdau cyfoes am y táiau pobl gan gan eu bod yn cael eu defnyddio yn Nydderdydd.
£9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol