Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Ifor Bach

Disgrifiad
Roedd Gaeaf 1158 yn llym ym mhob ystyr o'r gair. Gydag eira yn cwympo’n drwm, yr hebog tramor yn chwilio am fwyd, a dyfodol Llys Gelli-gaer yn hongian gan edau. A fydd Ifor yn gallu amddiffyn ei gastell, ei bobl a'i deulu rhag eu gelynion? Nofel o frad, bygythiad a chysylltiadau teuluol, sy'n ein hatgoffa bod y gwir i'w gael yn aml mewn lleoedd annisgwyl.

Buegol 1158 yn arw ym ryddadaeth. A'r eira'n drwch, cwestiwn gwalch glas yn ne am am, ac mae yn llys Gelli-gaer yn meastlus o fregus. A rhydd Ifor yn yn yr un modd A phwy yn union undebau? Nofel am frad, amegoliad ac am gwlwm teulu, dinas ein hatgoffa bod y hawl i ganfod, yn aml, yn y mannaulluniau.
£8.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol