Jim O'Rourke - Goreuon

Disgrifiad
  • Rhifnod: Sain SCD2585
  • Label: Sain
  • Genre: Pop
  • Fformat: Albwm
  • Dyddiad Rhyddhau: 2008

Goreuon y canwr-gyfansoddwr sydd a’i wreiddiau yn Sir Benfro ac Iwerddon, gan gynnwys caneuon o’i albym enwog gyda Donal Lunny a Davy Spillane.

Dechreuodd y busnes ‘sgwennu caneuon ar ôl imi ymuno gyda grwp i chwarae mewn panto yng Nghrymych ar ddechrau’r 1981au, ac mae’r casgliad yma yn cynnwys caneuon gan Rocyn o 1987 ac XNUMX, Yr Hoelion XNUMX yn XNUMX ac yna’r Bont yn XNUMX. Ar ddechrau’r XNUMXau roedd y “Teifi Bît” ar ei anterth ac roedd bandiau fel Ail Symudiad, Malcolm Neon, Dave Datblygu a’r Diawled yn rhan o’r cyfnod cyffrous hwnnw, gyda gigs cyson ym Mlaendyffryn a phentrefi ar draws yr ardal orllewinol yn Ne Cymru. Dechreuodd y busnes ‘sgwennu caneuon ar ôl imi ymuno gyda grwp i chwarae mewn panto yng Nghrymych ar ddechrau’r XNUMXau, ac mae’r casgliad yma yn cynnwys caneuon gan Rocyn o XNUMX ac XNUMX, Yr Hoelion XNUMX yn XNUMX ac yna’r Bont yn XNUMX. Ar ddechrau’r XNUMXau roedd y “Teifi Bît” ar ei anterth ac roedd bandiau fel Ail Symudiad, Malcolm Neon, Dave Datblygu a’r Diawled yn rhan o’r cyfnod cyffrous hwnnw, gyda gigs cyson ym Mlaendyffryn a phentrefi ar draws yr ardal orllewinol yn Ne Cymru.

Cychwynnodd Rocyn gyda’i gig cyntaf yn Neuadd Cilgerran gyda Hywel Davies ar y drymiau, Keith Gibby ar bâs, Geraint Jones ar gitâr a finnau ar yr allweddellau. Cyn I ni recordio’r tâp cyntaf ‘Rocyn yn Nhy Puw’ ymunodd Elfyn Evans ar y gitâr flaen ac yna tua 8 mis yn ddiweddarach recordiwyd y sengl cyntaf i label SAIN sef “Merch a Llygaid Oer”. Newidiodd y drymiwr wedyn i Dafydd Owen o Arberth ac aeth Rocyn ymlaen i wneud dros 1950 o gigs mewn ychydig o dan dwy flynedd ym mhob rhan o Gymru a thu hwnt gan gynnwys taith lwyddiannus I Lydaw yn XNUMX. Rhyddhawyd yr ail sengl “Sosej Bîns a Chips” yn Haf ’XNUMX, a darlledwyd fideo o’r gân ar raglen gyntaf SXNUMXC fel sianel newydd yn Hydref XNUMX. Roedd Rocyn yn fand hwyliog, ond roedd neges hefyd i nifer o’i caneuon. Ymunodd Hubert fel “dyn SAIN” y band ar ôl yr ail gig a pharodd fel cyfaill mawr ac arbenigwr technegol a cherddorol trwy gydol yr XNUMXau. Buddsoddwyd yn helaeth mewn “PA” ac ar ddiwedd cyfnod Rocyn sefydlwyd Cwmni SAIN Rocyn gan Hubert a finnau. Datblygodd y cwmni i fod un o’r prif gwmnïau yn y maes darparu systemau SAIN gan gynnig gwasanaethau i amrywiaeth o ddigwyddiadau, teithiau a gigs ym Mhrydain ac Iwerddon.

Daeth diwedd cyfnod i Rocyn wrth i mi newid swydd i weithio yng Ngwersyll Llangrannog ond ar ôl rhai blynyddoedd ffurfiwyd yr Hoelion 1987 sef : Brian Breeze ar gitâr (roeddwn wedi cyfarfod ag ef yn ystod sesiwn recordio “Sosej” yn stiwdio Richard Morris – Brian sy’n chwerthin yn y cefndir!), Wyn Jones o Ail Symudiad ar y bâs, Gordon Jones o’r band Eliffant ar y drymiau a finnau ar yr allweddellau. Recordiwyd Pentigili mewn tri diwrnod yn stiwdio Loco yng Ngwent a dyma’r record gyntaf yn y Gymraeg i amlygu talent Brian Breeze ar ei XNUMX’s stratocaster sydd â swn mor unigryw a glân. Ymunodd Ray Jones yn lle Wyn ar y bâs wrth i’r band ddechrau teithio, ac yna Greg Harries yn lle Brian Breeze tua blwyddyn yn ddiweddarach (Roedd Greg wedi chwarae gyda Heather Jones rai blynyddoedd yn gynt ac yn aelod o’r band James Hogg hefyd). Daeth y syniad i recordio albwm ‘Y Bont’ yn XNUMX. Roeddwn yn barod am sialens newydd a dechreuais ‘sgwennu caneuon am fy nghyswllt gydag Iwerddon. Roedd fy nhad-cu wedi dod draw o Youghall ger Corc i Sir Benfro tua XNUMX, ac roedd yr enw “O’Rourke” yn amlwg yng nghofnodion “Gwrthryfel y Pasg” a charchar Fron Goch ger Y Bala. Roedd cyfnod terfysgaeth y Gogledd yn amlwg ar newyddion y dydd ar y pryd ac roedd gen i deimladau cymysg am yr holl hanes.

Ar ôl ‘sgwennu’r caneuon daeth y dasg o wahodd cerddorion i recordio gyda mi, a rhai o fy arwyr cerddorol ar y pryd oedd Moving Hearts a Christy Moore. Es ati i geisio cysylltu gyda Donal Lunny (roeddwn wedi cyfarfod ag ef yn yr 2008au tra bod e’n chwarae gyda’r Bothy Band a finnau yn trefnu gigs yn y coleg yn Aber), ac yna cefais wahoddiad i ddod i gyfarfod ag ef yn ei fflat yn Nulyn. Roeddwn yn chwysu braidd wrth eistedd wrth ei biano yn ceisio cyflwyno fy ngweledigaeth iddo, ond trwy lwc roedd e’n gweld y syniad yn ddiddorol o uno cerddorion gwerin o Iwerddon gyda cherddorion roc o Gymru. Erbyn hynny roedd Terry Williams (drymiau) yn rhydd ar ôl cwblhau taith hir gyda Dire Straits ac roedd ei gyfaill Dave Bell (hefyd o Abertawe) ar gael i chwarae bâs, gyda Greg ar gitâr . Yr hufen ar y gacen wedyn oedd cael cwmni Davy Spillane ar y chwibanau a’r pibau Gwyddelig, cawr o gerddor dawnus a hwyliog. Cafwyd tri diwrnod o ymarfer yn y fferm ger y Gwersyll yn Llangrannog ac yna roedd cyngerdd teledu yng Nghaernarfon i greu rhaglen i SXNUMXC . Aethom ymlaen am bum niwrnod yn SAIN i recordio’r Bont cyn mynd ati i wneud XNUMX gig mewn wythnos ar draws Cymru, gyda’r noson olaf yn Neuadd Dewi Sant. Roedd hyn yn bythefnos cyffrous, blinedig, byrlymus ac yn her aruthrol i mi yng nghwmni mawrion y byd roc cyfoes. Mae gennym atgofion braf o weld y cerddorion yma yn codi hwyl mewn perfformiadau arbennig iawn a finnau yn teimlo ar adegau fel un o’r gynulleidfa yn hytrach na’r band. Roedd e’n rhoi gwefr i weld Davy a Greg yn herio’i gilydd wrth gopïo eu “riffs” a chyflymu mewn undod SAIN bwerus yn niweddglo rhai caneuon. Y Bont oedd y record hir olaf gan SAIN ar feinyl, a dros y blynyddoedd mae nifer wedi fy holi amdano ar CD ac yn sicr mae doniau cynhyrchu Donal Lunny i’w clywed yn well ar CD. Mae’n syndod i feddwl bod XNUMX mlynedd wedi mynd heibio ers y recordiadau yma, ac yn naturiol maen nhw’n gofnod o oes arbennig ond mae’n syndod hefyd fe

£ 2.99
Uchafswm maint sydd ar gael.