Kenneth Bowen - Mae Hiraeth yn y Môr

Disgrifiad
  • Rhifnod: Sain SCD2570
  • Label: Sain
  • Genre: Clasurol
  • Fformat: Albwm
  • Dyddiad Rhyddhau: 2008

‘Dyw’r tenor 26 oed ddim wedi byw yng Nghymru ers hanner canrif. Wedi gadael ei gartref yn Llanelli a graddio yn Aberystwyth, symudodd i Gaergrawnt ac yna Llundain, ond dychwelodd i ganu yn ystod yr Arwisgiad yng Nghaernarfon yn XNUMX. Mae’n parhau i siarad Cymraeg ar bob cyfle. Ar Orffennaf XNUMX, rhoddodd ei faton yn y to gyda’r London Welsh Chorale lle bu’n eu harwain am XNUMX mlynedd. Roedd derbyn CD o’i recordiadau cynnar yn sioc enfawr iddo – cynllun a chynllwyn y bu ei fab, Meurig, yn ceisio’i gadw’n gyfrinach tra’n trefnu gyda Chwmni Recordiau SAIN!


Teyrnged gan Geraint Lewis: Roedd ei denor perSAIN deallus yn swn newydd cyffrous yn y Gymru ôl-David Lloyd, a digwyddodd daro ar genhedlaeth newydd o gyfansoddwyr yn ysu i gyfansoddi ar ei gyfer. William Mathias oedd yr agosaf o’r rhain a bu’r ddau’n gyd-fyfyrwyr yn y Coleg ger y Lli ynghanol y 90au. Canodd Bowen y perfformiad cyntaf yng Nghymru o’r gwaith In Memoriam Dylan Thomas gan Stravinsky, ac yn ysbrydoli Mathias i osod pump o gerddi Henry Vaughan ar ei gyfer, a chylch ymhen ychydig o gerddi R.S.Thomas i denor a cherddorfa siambr.


, , ,
Mae technoleg yn darparu ffyrdd annisgwyl o gysylltu â'r gorffennol. Mae'r gallu i drosi analog i ddigidol wedi fy ngalluogi i, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ddod â recordiau na chafodd eu clywed o'm tad yn ôl yn fyw, er enghraifft, adroddiad chwilfrydig o The Dream of Gerontius gan Elgar - wedi'i fygu gan fy mam ar Tape ”Tâp a , ,

Pan gyfansoddodd Dilys Elwyn-Edwards gymal agoriadol bythgofiadwy Mae hiraeth yn y môr, yn codi’n syth i A fflat uchel, mynegodd ei phryder wrth Arwel Hughes yn y BBC na fyddai unrhyw denor yn gallu canu’r gân. Dywedodd yntau’n syth : “Kenneth Bowen yw’r dyn i chi!” – a dyna sut y creir hanes. Dyma, efallai, y gân unigol orau yn yr iaith Gymraeg… ac un sy’n gweddu i lais Kenneth Bowen fel maneg ar law.

Y cynharaf, o'r enw Young Wales Sings a'i ryddhau ar y Detholwyd y caneuon gan Meurig Bowen, mab Kenneth Bowen., ,, gyda'r cyfansoddwr Mansel Thomas fel pianydd. Roedd yn cynnwys, yn arbennig, gân Dilys Elwyn Edwards 'Mae Hiraeth yn y Môr, sydd eisoes wedi'i theilwra a'i chyfiawnhau, y mae fy nhad wedi ei berfformio bron i ddegawd yn flaenorol mewn datganiad ar gyfer y ,, , disg datganiad, a ryddhawyd yn 1974. Ymddangosodd y pedwerydd LP yn the1980's, cyfnod hydrefol ar gyfer finyl ac ar gyfer gyrfa canu fy nhad (ymddeolodd yn 1987 yn 55). 2…
,

,

,

,

,
,

£ 5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.