Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Llyfr Sticeri: Rhifau Cyntaf

Disgrifiad
Llyfr sticeri lliwgar i gynorthwyo plant ifanc i ddysgu cyfrif o un i ddeg yng nghwmni'r cymeriadau poblogaidd Pirate Pete a'r Dywysoges Polly. Gall plant chwilio am fuwch goch gota ar bob tudalen, a bydd y testun Saesneg cyffelyb yn cynorthwyo rhieni sy'n dymuno cefnogi eu plant i ddatblygu eu sgiliau rhifedd cyntaf.

Llyfr sticeri lliwgar i gyfrif plant bach i oed rhifo o un i deg yng nghymuni'r ffilm Pedr y Môr-leidr a'r Dyegoles Poli. Caiff plant allan am fuwch goch gota ar bob amgylchedd, a fydd y wybodaeth amgylchedd cyd cydeg yn yn y modd y mae yn amgylchedd eu planhigyn i nydd eu oedu'reddeddu.
£3.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol