Llyfr yr Awyr Agored Alice James, Emily Bone

Disgrifiad

ISBN: 9781849673693 Dyddiad Cyhoeddi Awst 2017
Cyhoeddwr: Rily, Hengoed
Darluniwyd gan Briony May SmithAddaswyd / Cyfieithwyd gan Elin Meek.Fformat: Clawr Meddal, 240x190 mm, 64 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Llyfr Plant y Mis: Medi 2017
Ysbrydoli syniadau ar gyfer darganfod ac archwilio yn yr awyr agored, boed hynny'n barc dinas, yn draeth, yn ddwfn yn y goedwig neu hyd yn oed mewn gardd. Mae gweithgareddau ar gyfer pob tywydd yn cynnwys adeiladu lloches, syllu ar y sêr, marcio llwybr, dal crancod a gwrando ar greaduriaid yn y nos. Gyda chyngor ar adnabod bywyd gwyllt a chyngor gydol yr amser ar gadw'n ddiogel. Addasiad Cymraeg gan Elin Meek.

Inspiring ideas for discovering and exploring outdoors, whether that's a city park, a beach, deep in the woods or even in a garden. Activities for all weathers include building a shelter, stargazing, marking a trail, catching crabs and listening for creatures at night. With tips for identifying wildlife and advice throughout on staying safe. A Welsh adaptation by Elin Meek of The Outdoor Book.
£ 6.99
Uchafswm maint sydd ar gael.