Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Ar Wasgar - Theatr a Chenedligrwydd yn y Gymru Gymraeg 1979-1997 Roger Owen

Disgrifiad

ISBN: 9780708317938 Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 216x138 mm, 242 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Astudiaeth feirniadol o rôl y theatr yn y Gymru Gymraeg rhwng 1979 ac 1997 gyda sylw arbennig i'r modd y cafodd hunaniaeth a chenedligrwydd Cymreig ei adlewyrchu drwy gyfrwng gwaith arbrofol cwmniau egniol ar hyd a lled Cymru. 8 ffotograff du-a-gwyn.

A critical study of the role of the Welsh theatre in the Welsh language, 1979-1997, with specific reference to how Welsh identity and nationhood is reflected in the experimental work of vigorous drama companies throughout Wales. 8 black-and-white photographs.
£14.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol