Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Mefus yn y Glaw

Disgrifiad

ISBN: 9781912173389 (1912173387)
Dyddiad cyhoeddi 05 Awst 2020
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 203x132mm, 168 tudalen
Iaith: Cymraeg

Nofel hwyliog a sensitif am gyfeillgarwch a sefyllfa merched hŷn. Rydym yn dilyn diwrnod ym mywyd Lili Daniels, awdures 50 oed, sy'n cael trafferth darganfod ei hawen a hithau'n ceisio ysgrifennu ei phumed nofel.

A lively and sensitive novel about friendship and the lives of older women. We follow a day in the life of Lili Daniels, a 50 year old authoress who is having difficulty in finding inspiration to write her fifth novel.

£8.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol