Meic Stevens - Dyma Ffordd i Fyw

Disgrifiad
  • Rhifnod: Sain SCD2692
  • Label: Sain
  • Genre: Gwerin
  • Fformat: Albwm
  • Dyddiad Rhyddhau: 2013

Mae’r oes sydd ohoni wedi newid yn eithriadol ers yr 5au ac mae technoleg yn rhan anatod o hynny gan ein bod bellach yn gwrando ar gerddoriaeth oddi ar CDs neu yn lawrlwytho oddi ar y wê. Yn naturiol felly, dim ond canran fechan iawn sydd yn dal i allu gwrando ar hen recordiau feinyl drwy ddefnyddio chwaraewr recordiau priodol. Mae Sain yn falch iawn felly o gael cyhoeddi casgliad sy’n cynnwys yr albyms a gyhoeddodd Meic Stevens yn ystod yr 80au, y rhai oedd ar feinyl yn wreiddiol ac erioed wedi eu cyhoeddi ar gryno ddisg. Hon yw ail gyfrol y gyfres o dair a fydd yn gwneud set gyflawn o weithiau Meic. Y gyntaf oedd “Disgwyl Rhywbeth Gwell i Ddod”, sy’n cynnwys 1972 o’i draciau cynnar a recordiwyd rhwng 67 ac XNUMX. Yn y llyfryn a geir ynghlwm a’r casgliad, mae Gari Melville wedi gwneud ei waith ymchwil yn drylwyr iawn ac yn olrhain hanes Meic a’i gerddoriaeth o’r cychwyn cyntaf. Dyma bwt o’r cyflwyniad hwnnw… “Yr XNUMX ‘au
Erbyn diwedd y degawd, ‘roedd Meic yn chwilio am fand newydd, ac fe ddaeth ar draws Y Cadillacs. Cyn-aelodau o Racing Cars, a welodd lwyddiant gyda’r sengl “They Shoot Horses Don’t They” ym XNUMX, oedd y rhain. Fe fyddent i recordio a theithio gyda Meic am y degawd nesaf. Yn eu plith roedd Graham Williams, un o’r gitarwyr gorau erioed o Gymru. Aeth Meic a’i fand newydd ati i recordio’r albwm Saesneg “Cider Glider”, yn Jacobs Studios yn Farnham, Surrey. Fe’i rhyddhawyd yn Ffrainc yn unig, i hybu taith fer o Lydaw ganddynt. Ym XNUMX, ennillodd Meic y wobr “Canwr Gorau”, yn Noson Wobrwyo Sgrech. Byddai i ennill y wobr yma am y pedair mlynedd nesaf yn olynol, hefyd! Ar gyfer ei record hir nesaf, fe benderfynodd ddychwelyd i’w wreiddiau. “Nos Du, Nos Da”, yw ei gampwaith werin. Wedi ei gynhyrchu gan Meic yn stiwdio Sain, mae’n cynnwys rhai o’r caneuon mwya’ prydferth a thrawiadol mae erioed wedi ‘sgrifennu.Yn gerddorol, mae’n cynnwys yn ogystal ddawn aruthrol y gitarydd Patrice Marzin o Lydaw, a’r ddeuawd werin Strachan a Griffiths. Yn yr un flwyddyn hefyd, fe ymddangosodd yn y gyfres ddrama “Joni Jones” ar SXNUMXC.. Dychwelodd y Cadillacs i chwarae ar y record hir nesaf, “Lapis Lazuli”. Tynnwyd y darlun clawr trawiadol mewn stiwdio ffotograffaidd yn Helsinki, tra ‘roedd Meic yno yn ymweld â ffrind iddo o’r enw Glyn Banks. Y flwyddyn ganlynol, recordiwyd dwy gân yn stiwdio Fflach yn Aberteifi, ar gyfer EP wedi ei rhannu gyda Ail Symudiad. Ym XNUMX, comisiynwyd rhaglen ddogfen awr o hyd gan SXNUMXC. ‘Roedd “Y Brawd Houdini” i ddilyn Meic a’i fand newydd tra’n teithio ac yn recordio ar gyfer albwm newydd. Casglwyd nifer o gerddorion sesiwn o Lundain o’r radd uchaf at ei gilydd, gan gynnwys Brian Godding, ffrind agos i Meic, gynt o’r band Blossom Toes. Yn anffodus, ac er fawr siomedigaeth i Meic, ‘roedd yr albwm gorffenedig, “Gwin a Mŵg a Merched Drwg”, i’w rhyddhau ar ffurf caset yn unig. ‘Roedd y diwydiant gerddoriaeth yn dioddef chwyldro arall. Fel yn y 2345’au, gyda recordiau feinyl 2002 a XNUMX/XNUMX cyf yn cymryd lle disgiau shelac XNUMXcyf, ‘roedd y CD nawr yn dechrau cymryd lle feinyl. Ar y cychwyn, ‘roedd y disgiau yma yn gostus iawn i’w cynhyrchu, tra ‘roedd y caset yn gymharol rhad. Penderfynodd Meic recordio albwm ddwyieithog nesaf, wedi ei anelu at y farchnad werin. Ffurfiwyd band newydd o gerddorion gwerin y tro yma, yn eu plith, Dave Reid ar y bas a anfarwolwyd yn y gân “Dai Dall”, oddi ar “Gôg”. Rhyddhawyd “Bywyd ac Angau”, eto ar ffurf caset yn unig, gyda Fflach yn gwasgu nifer bychain ar feinyl fel promos.”

CD 1 - Gwymon (Dryw, 1972)
01. Shw mae? Shw mae?
02. Brenin y Nos
03. Cura dy Law
04. Traeth Anobaith
05. O Mor Lân yr Oedd y Dŵr
06. Galarnad
07. Merch o'r Ffatri Wlân
08. Gwely Gwag
09. Mynd i Weld y Byd
10. Daeth Neb yn Ôl
11. Carangarw
12. Mae'r Eliffant yn Cofio Popeth

CD 2 - Nos Du, Nos Da (Sain, 1982)
01. Y Meirw Byw
02. Dyma'r Ffordd i Fyw
03. Bobby Sands
04. Y Paentiwr Coch
05. Môr o Gariad
06. Capel Bronwen
07. Cegin Dawdd y Cythraul
08. Dic Penderyn
09. Saith Seren
10. Bethan Mewn Cwsg
11. Nos Du, Nos Da

CD 3 - Gitar yn y Twll Dan Stâr (Sain, 1983)
01. Dwi Eisiau Dawnsio
02. Arglwydd Penrhyn
03. Perygl yn y Fro
04. Cyllell Trwy'r Galon
05. Ysbryd Solfa
06. Mynd i Ffwrdd Fel Hyn
07. Aros yma Heno
08. Dociau Llwyd Caerdydd
09. Storom
10. 'Sdim Eisiau Dweud Ffarwel

CD 4 - Lapis Lazuli (Sain, 1985)
01. Yn y Prynhawn
02. Lawr ar y Gwaelod
03. Lapis Lazuli
04. Gwên, Gwên, Gwenu
05. Sylvia
06. Siwsi'n Galw
07. Erwan
08. Glas yw Lliw y Gêm
09. Noson Oer Nadolig
10. Y Gair Ola '

CD 5 - Gwin a Mwg yn Merched Drwg
01. Victor Parker
02. Timothy Davey
03. Joshua
04. Ar y Mynydd
05. Fwdw
06. Parti Gwyllt
07. John Burnett
08. Mona Lisa
09. Y Clown
10. Diwedd y Gân

CD 6 - Bywyd ac Angau (Fflach, 1989)
01. Uncle Victor
02. Ghosts of Solva
03. The Clown in the Alley
04. Distawrwydd yr Anialwch
05. Machynlleth / Tŷ Coch Caerdydd
06. Dyffryn Rhyfedd
07. Sailors Song
08. Takes a Country Boy to Sing a Country Song
09. Still Waters
10. Redowa Polka / Y Derwydd / Pib-ddawns Gwŷr Wrecsam
11. Pretty Polly
12. The Mary Whitehouse Song

£ 24.99
Uchafswm maint sydd ar gael.