Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Mudferwi - Rebecca Roberts

Disgrifiad

ISBN: 9781845277147

Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2019
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst

Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 266 tudalennau

Cofiant cynhwysfawr ac arloesol am fywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r ysgolhaig T. Gwynn Jones (1871-1949).

A pioneering and comprehensive biography of the life and work of poet, writer and scholar T. Gwynn Jones (1871-1949).

♥ Llyfr y Mis Cymraeg: Medi 2019
Mae Alys yn ferch ifanc, swil, sydd wrth ei bodd yn gweithio yn ffreutur yr ysgol gynradd leol ... nes i'r cyngor lleol benderfynu cau'r ffreutur. Mae'n rhaid iddi chwilio am gyflogaeth newydd, ond yr unig agoriad sydd ar gael yw sous-chef yn bistro mawreddog y pentref.

Alys is a young, shy girl, who loves working in the canteen of the local primary school ... until the local council decides to close the canteen. She has to look for new employment, but the only available opening is as sous-chef in the village's grand bistro.

£7.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol