Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Mwy o Ganeuon Cyw (DVD136)

Disgrifiad

Cod Gwales: 0109051507

Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2014

Cyhoeddwr: Cwmni Recordiau Sain
Addas ar gyfer oedran 0-7 neu Gyfnod Allweddol 1

Fformat: DVD

Cofiant cynhwysfawr ac arloesol am fywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r ysgolhaig T. Gwynn Jones (1871-1949).

A pioneering and comprehensive biography of the life and work of poet, writer and scholar T. Gwynn Jones (1871-1949).

DVD yn cyflwyno perfformiadau o 29 o ganeuon gan y cymeriad teledu hoffus Cyw a'i ffrindiau - Gareth, Rachael, Trystan ac Einir - gan gynnig oriau o fwynhâd wrth ddawnsio a chanu.

A DVD presenting performances of 29 songs by the loveable TV character Cyw and her friends - Gareth, Rachael, Trystan and Einir - offering hours of enjoyment of singing and dancing.

£9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol