Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Myffin y Mul (1) - Seren Wib

Disgrifiad
Dewch gyda ni i Gaermulod i gyfarfod Myffin Y Mul a'i gyfeillion, mewn 10 o anturiaethau llawn hwyl a helynt. Dyma gyfle i gyfarfod ffrindiau newydd sbon - Emrys yr Estrys, Carlo'r Ci Bach, Madog y Mwydyn,Olwen yr Oen, Jini'r Jiraff, Peredur y Pengwin, Morgan y Mwnci a llawer mwy, wrth iddynt ddraganfod fod pob diwrnod yn llawn antur yng Nghaermulod. SEREN WIB Mae Pawb yng Nghaermulod wedi gwirioni yn llwyr wrth weld seren wib yn goleuo'r nos. Dyma gyfle i Myffin y Mul ac Olwen yr Oen gan eu llygaid yn dynn a meddwl am ddymuniad. Yn anffodus mae Morgan y Mwnci yn clywed am hyn, ac yn meddwl am rywbeth sydd yn siwr o achosi trafferthion, tre mae Peredur y Pengwin yn brysur yn adeiladu telescop i wylio'r ser. Ond nid ser y mae Peredur yn ei weld, and rhywbeth rhyfedd iawn sydd ar fin ymosod ar y ddaear! PENODAU ERAILL - *Y PARTI *GWYLIAU MYFFIN *DOES UNMAN YN DEBYG I GARTREF *HELP GAN PEREDUR *SYMUD TY *Y DIRGELWCH *PARTI EMRYS *WY ENFAWR EMRYS *MODELAU MYFFIN Hyd - Tua 9 munud. Iaith - Cymraeg. Lliw - Lliw Llawn. Tystysgrif - Uc
£4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol