Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Nab WRc

Disgrifiad
Mae Mr Hoppy, baglor sydd wedi ymddeol, yn cario angerdd cyfrinachol am ei gymydog, y Mrs Silver hyfryd, ond mae hi'n darlledu ei hoffter ar Alffie, ei chrwban anwes. Bydd plot dyfeisgar Mr Hoppy i drechu ei wrthwynebydd ac ennill cariad ei wraig yn ymhyfrydu ac yn syfrdanu, gan gynnwys, fel y mae, rwber cryptig a dim llai na thortogod 140. Cyfieithiad Cymraeg o Esio Trot gan Elin Meek.

Mae Mr Hoppy'n dwlu ar Mrs Silver, ei gampfa, ac mae Mrs Silver yn dwlu ar Alffi, ei chrwban. Un diwrnod mae Mrs Silver yn gofyn i Mr Hoppy sut mae gwneud i Alffu grow, ac yn sydyn mae Mr Hoppy yn gwybod sut mae ennill ei chalon. Gyda help swyn hudol ac ychydig o ddail bresych, holl Mr Hoppy fod yn hapus o'r diwedd? Addasiad Cymraeg o Esio Trot by Elin Meek.
£5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.