Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Poster Nant Ffrancon A2

Disgrifiad
Poster wedi ei gynhyrchu ar y cyd rhwng y Lolfa a Chymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Tynnwyd y llun yn Nant Ffrancon gan Richard Jones (@lluniaurich) ac ysgrifennwyd y gerdd gan Twm Morys yn ymateb i eiriau Iwan Llwyd, Mae gas gen i dirlun heb bobol ynddo. Po fwyaf yr edrychir ar y llun, po fwyaf yr olion pobol a welir yn y tirlun.

A poster produced by Y Lolfa and the Welsh Place-names Society. The photograph was taken by Richard Jones (@lluniaurich) in Nantffrancon, and the poem composed by Twm Morys, in response to the words of Iwan Llwyd, I hate a landscape without people in it. The more one looks at the photograph, the more one notices the traces left by man on the landscape.
£6.99
Uchafswm maint sydd ar gael.