Gwerthu allan
Nanteos - Bywyd ar Stad Wledig Gymreig - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo i mewn
Nanteos - Bywyd ar Stad Wledig Gymreig - Siop y Pethe

Nanteos - Life on a Welsh Country Estate

£17.50

Mae Nanteos - Life on a Welsh Country Estate yn dechrau gyda'r trosolwg o hanes Nanteos a'r ystâd.

Ystâd Nanteos oedd sedd Teulu Powell rhwng 1699 a 1951.

Mae'r llyfr yn cynnwys -

17 o benodau o fewn 350 tudalen a dros 150 o ffotograffau (llawer o ffotograffau heb eu cyhoeddi).

Sy'n trafod yr ardal gyfagos y plasty, ac yn estyn allan tuag at y pentrefi a thrafod eu cysylltiadau ag Ystâd Nanteos.

O'r fan honno, rydyn ni'n ymweld â'r tenant-ffermwyr a oedd yn rhan annatod o'r ystâd ac yn dangos sut roedden nhw'n gweithio'r tir ac yn cludo gyda'u landlord. Ynghyd â helbulon bywyd ystâd.

Wrth symud ymlaen tuag at flynyddoedd y Rhyfel a sut y newidiodd ystâd Nanteos am byth.

Mae rhan olaf y llyfr yn dangos diwedd llinell Powell yn Nanteos ac yn rhoi cipolwg ar Nanteos ar ôl tranc Powell.

Mae'r atodiadau mawr yn rhoi rhestrau o staff a fu'n gweithio yn Nanteos ar hyd y blynyddoedd, gan roi manylion eu gwaith, eu cyflogau, a chynnwys llawer o briodasau. Hefyd yn rhestru tenantiaid a'u ffermydd dros y canrifoedd.

  • Dosbarthiad safonol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75