Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Natur - Balm Glanhau Clai

Disgrifiad
Mae balm glanhau clai yn dyner, addas i'w ddefnyddio bob dydd tricner. Er y gall fod yn dyner ar groen, y cyfuniad o olewau a chlai, bydd yn dal i gael gwared ar eich colur a'ch baw gan adael i'ch croen gael ei lanhau a'i faethu'n drylwyr.
Nid yw'r glanhawr hwn yn cynnwys unrhyw berarogl ychwanegol nac olewau hanfodol sy'n golygu y gallwch chi wirioneddol fynd yn sownd i dynnu colur eich llygad heb lid!
AM DDEFNYDD GORAU

Tylino ychydig o balm rhwng blaenau eich bysedd ac yna ar groen sych (neu ychydig yn llaith) a'i daenu ar hyd a lled eich wyneb gan ddefnyddio symudiadau crwn ysgafn. Rinsiwch â dŵr cynnes a lliain wyneb y gellir ei ailddefnyddio a dilynwch ein olew wyneb Adnewyddu.

£10.00
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol