Natur - Chwistrell Cwsg

Disgrifiad
Defnyddiwch ein chwistrell cysgu ar eich dillad gwely fel rhan o'ch trefn nos neu pryd bynnag y bydd eich teimlad ychydig yn llethol ac angen ychydig o dawelwch.
CYNHWYSION GWEITHREDOL
  • Mae lafant yn adnabyddus am ei allu i ennyn amgylchedd tawel ac ymlaciol.
  • Mae gan Frankinsence arogl coediog melys a gall helpu i leddfu straen a phryder a gweithredu fel cymorth cysgu.
£ 9.00
Uchafswm maint sydd ar gael.