Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

O Egin i'r Gegin

Disgrifiad
Yn y gyfrol hon, mae Russell a Jen Jones yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau garddwriaethol, oll yn eu trefn amseryddol fesul mis. Drwy gyfrwng eu cynghorion, gallwch chithau hefyd roi tro ar fyw yn fwy cynaladwy. Ceir yma ganllawiau ar gyfer dewis pa gynnyrch i'w dyfu, sut i ofalu am eich planhigion a beth i'w wneud â ffrwyth eich llafur o dymor i dymor.

Russell and Jen Jones discuss various gardening themes - such as what to grow, how to look after plants and how to make the most of garden produce - in twelve entertaining chapters concentrating on each month of the year.
£12.00
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol