Ofnadwy Nos T. Llew Jones

Disgrifiad

A mystery novel about the shipwreck of Royal Charter on Moelfre rocks and what happened to its cargo of gold. First published in 1971.

Nofel am un o ddirgelion y môr, llongddrylliad y Royal Charter ar greigiau Moelfre a beth ddigwyddodd i'w chargo o aur. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1971.

£ 3.95
Uchafswm maint sydd ar gael.