Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Rhifau Ofnadwy T. Llew Jones

Disgrifiad

Nofel ddirgel am longddrylliad Royal Charter ar greigiau Moelfre a'r hyn a ddigwyddodd i'w chargo o aur. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1971.

Nofel am un o ddirgelion y môr, llongddrylliad y Siarter Frenhinol ar greigiau Moelfre a beth arall gyda chargo o aur. Tystiolaethwyd iddo ym 1971.

£3.95
Uchafswm maint sydd ar gael.