Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Olew - Shampoo

Disgrifiad

Botel 200ml o Olew Cleansing Shampoo

Wedi'i ddylunio iddoch garu eich gwallt naturiol

Wedi'i gyfoethogi â chyfuniad cyfrinachol o olewau argan, almon, cnau coco a jojoba, i leithio a glanhau gwallt a chroen y pen yn naturiol gan helpu i ychwanegu gwallt disgleirio, datod a maethu.

Sut i'w ddefnyddio:

Defnyddiwch ar wallt gwlyb. Rhwbiwch i fewn i'r scalp er mwyn cynnyddu llif gwaed. Gwnewch hyn ddwywaith i dderbyn y canlyniadau gorau. Golchwch y siampo allan ac dilyn ymlaen a Olew Cleansing Conditioner ac yna Olew Original. Defnyddiwch wallt gwlyb. Tylino'n gadarn i groen y pen i ysgogi llif y gwaed. Ailadroddwch ddwywaith i gael y canlyniadau gorau. Golchwch yn dda a dilynwch gyda'r Olew Cleansing Conditioner a Olew Original.

Canlyniadau: Gwallt a scalp glân a hydradol.

 

Hydradu yn naturiol 

Ddim yn cynnwys Sulfate

Addas i Feganiaid.

200ml.£14.50
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol