Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Optimist Absoliwt - Cofiant Eluned Phillips Menna Elfyn

Disgrifiad

ISBN: 9781785620881

Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2016
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 328 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Hanes bywyd y bardd Eluned Phillips (1915-2009), yr ail wraig i ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol, camp a gyflawnodd ddwywaith (1967 a 1983). Cofleidiodd y bywyd bohemaidd, gan deithio i Lundain a Pharis, ac ymhlith ei chydnabod yr oedd Augustus John, Dylan Thomas, Édith Piaf, Jean Cocteau, Maurice Chevalier a Pablo Picasso. Dros 30 o luniau.

A biography of the poet Eluned Phillips (1915-2009), the second woman to win the National Eisteddfod Crown, which she did twice (1967 and 1983). She embraced a bohemian lifestyle, travelling to pre-war London and Paris, where she was acquainted with Augustus John, Dylan Thomas, Edith Piaf, Jean Cocteau, Maurice Chevalier and Pablo Picasso. Over 30 photographs.
£12.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol