Patrobas - Lle Awn Ni Nesa '?

Disgrifiad
 • Rhifnod: Rasal CD039
 • Label: Rasal
 • Genre: Gwerin
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2017

Patrobas ydi Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams a Gruffydd Davies, ac mae’r pedwar o (ardal) Ben Llŷn, Gogledd Cymru. Ffurfiwyd y band tair blynedd yn ôl, ac yn dilyn rhyddhau eu EP cyntaf; ‘Dwyn y Dail’ yn 2015, mae’r band wedi mynd o nerth i nerth.

Tra’n parhau i berfformio’n gyson yn 2016, cafodd pawb gyfle i aeddfedu yn ei ffordd ei hunain a’u blas cerddorol wedi mynd yn fwy eclectig. Cerddoriaeth gwerin gyfoes – ‘Mumford and Sons’, sydd at ddant Wil, tra bod Iestyn yn fwy traddodiadol. Mae Carwyn yn fasydd i Fleur de Lys ac yn perfformio’n achlysurol efo Candelas. Ymunodd Gruffydd ar ôl rhyddhau’r EP, bu’n aelod o gerddorfeydd a bandiau pres, ac yn dod a’i flas cerddorol ei hun a syniadau newydd i’r band. Mae pob cynhwysyn yn bwysig!

Roedd treulio amser yn Y Llofft, Fic, Llithfaen yn ran hanfodol o’r broses ysgrifennu, lleoliad oedd yn rhoi awyrgylch serendipedd a chynhyrchiol i’r band. Dangosa fariau cyntaf y gân agoriadol, Creithiau, fod newid wedi bod yn eu hymagwedd at ysgrifennu, recordio, a’r ddynameg hefyd, wrth droi caneuon yr aelodau unigol yn ganeuon Patrobas. Mae’r caneuon yn amrywiol iawn – rhai’n ganeuon serch, rhai’n draciau offerynnol, eraill yn cyfleu neges fwy gwleidyddol neu ddyneiddiol. Yr hyn sy’n gyffredin ym mhob trac bron yw eu bod nhw’n gofyn rhyw fath o gwestiwn, a herio rhywbeth fel bod yna groesffordd a dewis i’w gael ar y diwedd, yn hytrach na gorffen yn dwt ac yn daclus. Tydi’r gân ‘Geiriau Brad,’ ddim yn cynnig ateb, ond yn cwestiynu agweddau pobl, ac yn gofyn beth mae’n nhw am ei ‘wneud nesaf. Does yna ddim “tir ar y gorwel” yn ‘Dalianiala’, felly does dim sicrwydd beth fydd yn digwydd nesaf. Rhyw naws felly a esgorodd ar deitl yr albwm. Mae’r datblygiadau hyn wedi bod yn gyffrous iawn i’r band, ac maent yn edrych ymlaen at berfformio’r deunydd newydd ar hyd a lled y wlad dros yr haf.

“Mae’n braf iawn cael rhyddhau yr albwm yn y cyfnod yma – mae’n datblygiad ni dros y flwyddyn diwethaf wedi bod yn allweddol er mwyn ei siapio hi. Wrth weithio ar yr albwm, cafodd pawb gyfle i arbrofi ag arddulliau gwahanol o gerddoriaeth, a chredaf bod yr amrywiaeth sydd arni yn brawf o hynny.” Dywedodd Wil Chidley.

Rhestr y Traciau

 1. Creithiau
 2. Mi Fydd Hi'n Fora
 3. Paid Rhoi Fyny
 4. Difyrrwch Sieff-Sieffre
 5. Castell Aber
 6. Geiriau Brad
 7. Dormeo
 8. Merch y Môr
 9. “Power to the People!”
 10. Dalianiala
£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.