Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cwrs Canolradd: Pecyn Ymarfer (cwmpas / Gogledd)

Disgrifiad
Cwrs Canolradd yw'r olaf mewn cyfres o dri llyfr cwrs i oedolion sy'n dysgu Cymraeg mewn dosbarthiadau yng ngogledd Cymru. Mae'r pecyn ymarfer hwn yn ymwneud â llyfr y cwrs, ac mae'n cynnwys gwaith cartref i adolygu ac atgyfnerthu'r gwaith a wneir yn yr ystafell ddosbarth. Mae'n dilyn y cwrs ar gyfer myfyrwyr Cwrs Mynediad a Cwrs Sylfaen.

Cwrs Canolradd Gwaharddiadau. Gofod yn ogystal Gormod i'r i'n i Cwrs Mynediad and Cwrs Sylfaen.
£2.50
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol