Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cymru Pêl-Droed - Pêl-ddinas / Pêl-droed Cymru - o ddydd i ddydd

Disgrifiad
Cyfrol ysgafn yn llawn gwybodaeth ddifyr ar gyfer pob dydd o'r flwyddyn, o'r maes rhyngwladol (dynion a merched) i'r prif glybiau Cymreig a'r gwahanol gystadlaethau, yn cynnwys: y chwaraewyr, y rheolwyr a'r dyfarnwyr; y digwyddiadau mawr; y gemau cofiadwy: y gwych a'r gwachul. Mae'r gyfrol yn cynnwys un ffaith diddorol ar gyfer pob un diwrnod o'r flwyddyn.

An easy-read volume full of entertaining footballing facts for every day of the year, from international level (men and women) to the main Welsh clubs and competitions, comprising: players, managers and referees; big occasions; memorable games; the magnificent and feeble! The fully bilingual book comprises one interesting fact for each day of the year.
£3.50
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol